INLOGGEN

ApotheekZorg gaat hulpmiddelendeel verzelfstandigen  


De farmaceutische markt kampt met de ‘meer zorg-voor-minder financierings-puzzel’; samen doen we dat binnen Mosadex Groep elke dag beter.  

“Juist vanwege de contracten met de zorgverzekeraars en het feit dat we een stevig team van gespecialiseerde verpleegkundigen hebben, is dit een logische stap”, stelt Lisette Havermans, directeur ApotheekZorg. “Onze verpleegkundigen kunnen op basis van de intake centraal de juiste materiaalkeuze bepalen. Waar mogelijk kunnen apotheken die decentraal afleveren. Dankzij de software van NControl kan dit volledig gestroomlijnd plaatsvinden.”


Zelfsturende teams
De indicatiegebonden zorgteams werken steeds meer zelfsturend. “Er is een grote mate van zelfstandigheid in het eigenaarschap voor goede patiëntenzorg. Het monitoren van het effect van interventies en de registratie van de zorg- en begeleidingsactiveiten vormen een belangrijk aandachtspunt. De aangescherpte privacywetgeving en de wet meldplicht datalekken vereist steeds verdergaande zorgvuldigheid en intensieve afstemming met onze partners.

Toegevoegde waarde
“We bieden onze cliënten persoonlijke aandacht en gemak. Onze diensten vertalen zich in het juiste gebruik van de therapie/hulpmiddelen en meer zelfmanagement. Het is een uitdaging om de toegevoegde waarde van onze zorg en begeleiding ook voor het voetlicht te brengen bij de zorgverzekeraars. Uiteraard zien wij het mede als onze rol om spillage te beperken en waar mogelijk te substitueren naar goedkope generieke geneesmiddelen.

Met de zorgverzekeraar bekijken we per geneesmiddel in hoeverre het bieden van ondersteuning en zorg aan hun verzekerden bijdraagt aan zinnige en zuinige zorg. Lokaal wanneer het kan, centraal wanneer het moet. Zelf contracteren enkele zorgverzekeraars programma’s als “stoppen met roken” juist landelijk met ApotheekZorg, omdat zij de monitoring op effectiviteit en kosten van toegevoegde waarde vinden.” Het feit dat nieuwe geneesmiddelen steeds meer intramuraal worden gefinancierd, heeft direct invloed op de bedrijfsvoering. “We bieden steeds meer services, zoals distributie en zorg thuis, aan ziekenhuizen en de volledige apotheekfunctie aan zelfstandige behandelcentra.”


Samenwerking Mosadex Groep
Bundelen van kennis en kunde op verschillende aandachtsgebieden vindt Lisette essentieel. “In de farmaceutische markt kampen we met de meer-voor-minder-puzzel. Verdere samenwerking binnen Mosadex Groep op zowel zorgprogramma’s als hulpmiddelenzorg zal hierin verbindend en gidsend zijn. Concreet betekent dat voor ApotheekZorg onder andere samenwerking met Care4homecare op zorgprogramma’s en met Van Heek Medical voor wond- en continentiezorg.”


Lisette Havermans

Benieuwd wat ApotheekZorg voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: