NControl

NControl voorziet zorgverleners van realtime ondersteuning, zorginhoudelijke rapportages en rapportages op bedrijfseconomische processen.

Als moderne zorgverlener heeft u steeds meer behoefte aan deze geautomatiseerde ondersteuning bij het leveren van farmaceutische zorg, het optimaliseren van bedrijfseconomische zaken en het versterken van uw commerciële positie. Met de oplossingen van NControl is het mogelijk zorgprocessen vanuit een centraal systeem aan te sturen, te monitoren en te rapporteren. Farmaceutische zorg is daarmee inzichtelijk en meetbaar en toont de toegevoegde waarde van uw zorgorganisatie. Ook is het van groot belang om in een markt waar grote budgettaire druk bestaat de bedrijfseconomische aspecten van een zorgorganisatie te bewaken. NControl helpt u daarbij!