ApotheekZorg

ApotheekZorg levert genees- en hulpmiddelen direct aan de gebruiker. Het gaat om middelen die vanwege hun samenstelling of zorgprofiel vragen om extra zorg en aandacht. Daarnaast ontwikkelt ApotheekZorg voor diverse geneesmiddelen zorgprogramma’s op maat om patiënten optimaal te begeleiden.