Zorgverzekeraar

Samen met u als zorgverzekeraar zijn wij voortdurend bezig om kosten en kwaliteit van zorg in balans te brengen. Pijlers daarbij zijn doelmatigheid, medicatieveiligheid, -effectiviteit en preventie.